Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật
Ngày đăng: 24/03/2021 09:15 AM

  Nguyên tắc bảo mật

  • PayBank đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật.
  • Những thông tin PayBank yêu cầu Quý khách cung cấp chỉ để hiểu rõ hơn nhu cầu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp với yêu cầu của Quý khách.
  • PayBank sử dụng thông tin của Quý khách cho các mục đích quản trị, lập các thống kê về tình hình sử dụng website. Qua đó, PayBank sẽ có những điều chỉnh cần thiết để tăng hiệu quả và năng lực phục vụ của PayBank thông qua website này.
  • PayBank có thể chuyển thông tin cá nhân của Quý khách đến các đơn vị thuộc PayBank hoặc các đại lý của chúng tôi trong phạm vi được pháp luật cho phép.
  • Tất cả các đơn vị thuộc PayBank, các nhân viên của chúng tôi và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của Quý khách được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của chúng tôi.

  Phương thức bảo mật

  • Tất cả thông tin của Quý khách gửi tới PayBank thông qua trang web được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa để đảm bảo các thông tin của khách hàng được bảo vệ tối đa trên đường truyền.
  • PayBank sẽ thực hiện tất cả các phương thức hợp lý nhất để bảo đảm bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của Quý khách và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.

  Bản quyền và thương hiệu

  • PayBank là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên trang Web này. Những người truy cập vào trang Web này không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của PayBank bằng văn bản

  Cam kết về bảo mật

  • PayBank cam kết đảm bảo việc bảo mật thông tin của quý khách trong phạm vi quản lý của PayBank. Các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân. Mọi thông tin cá nhân của Quý khách được PayBank bảo vệ, tránh mọi hoạt động truy cập trái phép từ bất kỳ bên thứ ba nào. 
  Zalo
  Zalo
  Hotline