Công ty TNHH PayBank

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ, chúng tôi hoạt động như một kênh đối tác của tất cả các ngân hàng lớn tại khu vực Tp.HCM

Trụ sở: Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Tân Định, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Chuyên gia tài chính cá nhân cho Doanh nghiệp. Giải pháp vốn cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Hotline: 0787777318