Mở thẻ tín dụng hạn mức cao

Mở tһẻ tίn dụnɡ kһônɡ сần сһứnɡ minһ tһu nһập

  • Mở thẻ theo nhiều hình thức khác nhau.
  • Tỷ lệ đậu hồ sơ trên 85%
  • Hỗ trợ cho khách hàng cá nhân và Doanh nghiệp.

Lợi ích khi có Thẻ tín dụng

  • Mua sắm an toàn hơn, nhiều ưu đãi hơn
  • Rủng rỉnh tiền tiêu không lo cuối tháng ăn mỳ
  • Hạn mức thoải mái lại miễn lãi 45 ngày
  • Dễ dàng cân đối chi tiêu qua thống kê tín dụng
  • Hình thành được điểm tín dụng tốt với ngân hàng